Papierketen viert 10de verjaardag milieucharter met ambitieuze nieuwe doelstellingen

Nieuw onderzoek: 2 op 3 Belgen* zien milieu achteruitgaan en willen meer daadkracht

Donderdag 8 februari 2018 — De beroepsfederaties en hun bedrijven die samen de Belgische papierketen vormen, engageren zich om als boseigenaars, grafische-, papier- en kartonindustrie en oud papier recuperanten maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Vandaag tekenen de betrokken beroepsfederaties op de conferentie ‘Circulariteit en Bio-Economie’ te Brussel een nieuw milieucharter. Hiermee neemt de keten het voortouw voor een milieuvriendelijkere toekomst van onze industrie. Bijna 2 op 3 Belgen vindt dat het milieu er blijft op achteruitgaan en verwacht meer inspanningen van de industrie in ons land.

Het Paper Chain Forum (PCF), dat alle schakels van de papierketen vertegenwoordigt, viert vandaag de 10de verjaardag van zijn milieucharter met een nieuw engagement voor de volgende 10 jaar. Centraal hierin staat het versterken van de milieu-efficiëntie van de keten zowel op het vlak van energieverbruik, CO2-uitstoot, hernieuwbare grondstoffen, eco-design en de inzameling van oud- papier en karton.

Deze inspanningen zijn nodig. Uit het onderzoek in opdracht van het PCF bij een representatieve steekproef van Belgen blijkt dat men in ons land een milieuvriendelijke samenleving weinig haalbaar vindt als bedrijven en industrieën geen extra inspanningen doen. 2 op 3 Belgen zegt zeer bezorgd te zijn over ons milieu en klimaat en vindt dat de situatie er eerder op verslechtert.  8 op 10 geeft aan dat een milieuvriendelijke industrie een topprioriteit hoort te zijn, en vindt dat onze bedrijven meer kunnen en moeten doen. Een circulaire industrie waar geen fossiele grondstoffen zoals gas en olie, maar enkel hernieuwbare grondstoffen zoals wind, water en hout worden gebruikt, is volgens 60% in de toekomst onhaalbaar.

De papierketen stelt zich tot doel om haar aandeel in de bio-economie nog te versterken. Met houtvezel als hernieuwbare grondstof is de keten een pionier in bio-economie. Vandaag breidt zich dat uit door onder meer de nieuwe toepassingen van lignine uit hout aan te wenden in de chemische, pharma- en cosmetische industrie. Als kampioen in recyclage van oud papier is de papierketen bij uitstek circulair. Met deze combinatie van circulariteit en bio-economie staat de papierketen op het kruispunt van de industrie van de toekomst. Onze nieuwe milieudoelstellingen zullen ons aandeel hierin nog versterken,” aldus Firmin François, voorzitter van het Paper Chain Forum vzw.

Als de industrie de juiste extra inspanningen doet gelooft 7 op 10 dat onze milieusituatie erop vooruit zal gaan. Concreet verwachten de Belgen vooral meer actie op het vlak van de recycleerbaarheid van producten (50%), een langere levensduur van producten (41%) en minder afval (38%).

De papierketen komt met zijn nieuwe milieucharter deze verzuchtingen tegemoet. Als pionier in circulariteit en bio-economie wil de keten een voorbeeld zijn van een industrie die quasi volledig werkt volgens de principes van hernieuwbare grondstoffen, minimaal afval, lage CO2-uitstoot en energieverbruik en innovatieve productieprocessen.

Uit de bevraging van de Belgen blijkt dat deze inspanningen de reputatie van papier en karton ten goede komen. 8 op 10 ondervraagden zegt dat extra inspanningen om meer papier op te halen en recycleren, enkel hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen en de papierproducten verder te verduurzamen hun opinie over papier verbetert. 70% erkent ook dat de papierproductie er de voorbije jaren milieuvriendelijker op werd.  Bijna 1 op 2 vindt dat papier en karton milieuvriendelijke materialen zijn dankzij de hernieuwbaarheid van hun basisgrondstof: houtvezel.

“Wij zijn bijzonder trots op het feit dat de federaties, bedrijven en hun 40.000 werknemers uit de papierketen, zich verbinden om hun inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering nog te versterken. Met ons nieuwe milieucharter toont de hele keten zijn sterke wil en ambitie om nog meer vooruitgang te boeken op milieuvlak,” besluit Firmin François van het Paper Chain Forum vzw.

*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Paper Chain Forum vzw bij 1000 Belgen, representatief op geslacht, taal, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,51%.

Karin Struys Press Contact at UPR Corporate