Over Paper Chain Forum

Het Paper Chain Forum (PCF vzw) heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu. De organisatie groepeert sinds 25 jaar alle deelnemers aan de papierketen in België. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers, recuperatiebedrijven van oud papier en leveranciers van drukmaterialen. De leden van PCF en hun bedrijven stellen ca. 40.000 mensen te werk in België. Zie ook www.paperchainforum.org