Milieuvriendelijkheid plastic zakjes gestaafd door greenwashing

In De Standaard van 7 september 2017 lezen we dat Comeos kiest voor de aanval. Hans Cardyn (Comeos) haspelt er verschillende milieuargumenten bij elkaar om plastic zakjes uit te roepen als milieuvriendelijker dan papier. Hierbij blijft men voorbij gaan aan de belangrijkste milieuargumenten tegen de plastic zakjes: de plastic soep in de zeeën, in onze vis en drinkwater en het gebruik van fossiele, klimaatonvriendelijke energie om ze te produceren.

Alle aandacht gaat daarentegen naar de hout-, lucht-, water- en energieverslindende papierproductie. Hierbij negeert de sectorfederatie het feit dat hout een hernieuwbare grondstof is waarvan voor de papierproductie vandaag in Europa quasi uitsluitend gebruik gemaakt wordt van gecertificeerde duurzame houtwinning. Bovendien is meer dan de helft van de voor papierproductie gebruikte houtvezels afkomstig van recyclage van oud papier. Het gebruikte water wordt grotendeels hergebruikt en gezuiverd, zodat het soms zelfs zuiverder terug in de waterlopen komt.

Circulaire economie

Kortom, papier is bij uitstek een hernieuwbaar gerecycleerd materiaal, geproduceerd met groene energie en met respect voor bos en natuur. Nu we aan de voordeur staan van een circulaire economie zal het belang van papier als verpakkingsmateriaal enkel groeien. Ook Europa, verschillende Europese landen, Wallonië en sinds kort ook Brussel verbieden nog langer het gebruik van plastic zakjes. Alleen Vlaanderen twijfelt. Dit verklaart wellicht de demarche van Comeos.

Greenwashing

Het is doodjammer dat de argumentatie van organisaties zoals Comeos gedreven wordt door greenwashing om de echte reden te verdoezelen: dunne plastic zakjes zijn het goedkoopst, vergen de minste ruimte en hebben de laagste handlingkost aan de kassa. De keuze na een ‘proefproject’ voor plastic zakjes zonder te spreken over het aandeel van plastic zakjes in de zwerfafval berg, de vervuiling van de fauna en flora van de zeeën en het gebruik van fossiele grondstoffen is niet correct.

Zolang men ecologische argumenten eenzijdig misbruikt om economische doeleinden te verdedigen is het onmogelijk om tot de kern van het debat te komen: de consumenten en producenten bewust maken van het duur- en spaarzaam omspringen met verpakkingen in het algemeen.

 

Contacteer ons
Firmin François Voorzitter PCF
Sarah van den Eertwegh UPR Corporate
Firmin François Voorzitter PCF
Sarah van den Eertwegh UPR Corporate
Over Paper Chain Forum

Het Paper Chain Forum (PCF vzw) heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu. De organisatie groepeert sinds 25 jaar alle deelnemers aan de papierketen in België. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers, recuperatiebedrijven van oud papier en leveranciers van drukmaterialen. De leden van PCF en hun bedrijven stellen ca. 40.000 mensen te werk in België. Zie ook www.paperchainforum.org