Kinderen Lanaken verhuizen klaslokaal naar bos om band te versterken

Een op drie kinderen komt minder dan jaarlijks in het bos

Donderdag 27 oktober 2016 — Kinderen komen nog weinig in het bos, leren er weinig over en weten dus ook onvoldoende over het belang van het bos voor mens en milieu*. Daarom lanceert het Paper Chain Forum samen GoodPlanet vzw en de gemeentescholen van Lanaken een educatief project waarbij lagere schoolkinderen een lessenpakket aangeboden krijgen over de economische, ecologische en sociale functies van het bos. Het project vindt plaats in acht verschillende gemeentelijke basisscholen van in Lanaken.

Het lessenpakket heeft als doel kinderen nauwer te betrekken bij het bos en hen aan te moedigen om meer van de bossen te genieten. Dit is nodig. Uit een recente enquête* bij de bevolking van Lanaken blijkt dat, ondanks de talrijke, omliggende bossen, een op drie kinderen minder dan één keer per jaar in het bos komt. Volgens een op vijf respondenten zijn de bossen ontoegankelijk en onveilig geworden.

Wij waren meteen enthousiast om aan dit project deel te nemen. Het is belangrijk dat kinderen voeling houden met onze bossen en de natuur. Hoe beter ze beseffen wat de waarde van het bos is, hoe duurzamer ze ermee zullen omgaan,” aldus Marleen Slootmaekers, directeur gemeentelijke basisschool Rekem, Lanaken

Te weinig kennis voedt vooroordelen en mythes

Een tweede ambitie van de partners is de kennis en begrip over de verschillende functies van het bos en de relatie tussen het milieu, bos en papier verbeteren en het duurzame karakter ervan benadrukken. Slechts een op drie Lanakenaren meent dat kinderen voldoende les krijgen op school over het bos. Bijna de helft geeft aan dat kinderen hierdoor erg weinig weten over het bos.

Door een gebrek aan kennis zijn er enkele hardnekkige misvattingen over papier en milieu ontstaan. Het is belangrijk dat onze kinderen op een objectieve en onderbouwde manier geïnformeerd worden over het harmonieuze karakter van de relatie tussen het papier en het bos, ” zegt Firmin François voorzitter van het Paper Chain Forum.

Het bos als leslokaal

Dit project moedigt scholen aan om het klaslokaal te verlaten en het bos in te trekken voor een zintuiglijke beleving van het bos. De kinderen leren bomen herkennen op de tast, luisteren naar de geluiden van het bos en bekijken het bos vanuit vogelperspectief. Ze leren over de duurzame relatie tussen het bos en papier en gaan zelf aan de slag en maken hun eigen velletjes papier.

“We merken dat wegtrekken uit het leslokaal en veranderen van omgeving stimulerend werkt voor kinderen. Daarom ontwikkelden we ook een laagdrempelige website – www.papierinfo.be – waar leerkrachten zelf lesmateriaal kunnen downloaden. We hopen dat dit initiatief veel andere scholen in Vlaanderen, Brussel en in Wallonië zal inspireren,” aldus Liese Vossen, projectverantwoordelijke GoodPlanet Belgium.

*Enquête van de gemeente Lanaken uitgevoerd in juli 2016 bij meer dan 150 inwoners van Lanaken

Meer informatie op http://www.paperchainforum.org/nl

Yelena Busschots UPR Corporate