Eén op twee Brusselse kinderen komt zelden in het bos en weet er niet veel over

Basisschool Sint-Joost-ten-Node brengt bos naar de klas

Donderdag 18 januari 2018 — Brusselse kinderen komen te weinig in het bos en weten te weinig over het belang van het bos voor mens en milieu*. Daarom lanceert het Paper Chain Forum vzw samen met GoodPlanet vzw in 8 basisscholen in Brussel een educatief project waarbij lagere schoolkinderen een lessenpakket aangeboden krijgen over de economische, ecologische en sociale functies van het bos, en de duurzame relatie tussen papier en bos. Basisschool Sint-Joost-Aan-Zee bijt de spits af.

Het lessenpakket heeft als doel kinderen nauwer te betrekken bij het bos en hen te leren wat het bos ons oplevert, met hierin een speciale rol voor papier. Dit is broodnodig. Uit een recente enquête* bij Brusselse schoolkinderen blijkt dat 1 op 2 kinderen maar zelden in het bos komt. En dat terwijl het bos wel naar voren komt als één van de twee meest geliefde speelplekken onder de schoolkinderen, en 1 op 2 kinderen ook aangeeft vaker naar het bos te willen gaan.

Wij zijn enthousiast om aan dit project deel te nemen. Omdat er in Brussel niet zo veel bossen zijn, is het niet altijd gemakkelijk voor onze leerlingen om een bos te bezoeken. We merken daardoor dat onze leerlingen wat minder voeling hebben met het bos en de natuur, maar vinden het wel erg belangrijk dat ze de waarde van het bos begrijpen. Een project als deze grijpen wij dan ook graag met beide handen aan,” aldus Lies Rubbens, directrice gemeentelijke basisschool Sint-Joost-Aan-Zee, in Sint-Joost-ten-Node.

Kennis over bos moet beter

Papier en karton zijn een belangrijk product van een duurzaam bosbeheer. De houtvezel die gewonnen wordt uit de bossen is hernieuwbaar en het geproduceerde papier wordt gerecycleerd. Het onderzoek peilde ook naar de kennis van de kinderen over de producten uit het bos en het duurzame gebruik ervan. Zo zijn de Brusselse kinderen goed op de hoogte van het belang van sorteren voor recyclage, maar weten ze nog te weinig over de herkomst van papier. Zo sorteert meer dan 7 op 10 kinderen netjes zijn papier van het restvuil en gebruikt 4 op 10 kinderen zelfs zijn papier langs beide kanten. Toch weten vier op tien kinderen niet dat papier recycleerbaar is, en dat er van oud papier weer nieuw papier wordt gemaakt.

Bijna alle kinderen (93%) denken echter dat bomen speciaal worden gekapt om papier van te maken, terwijl de papierindustrie hoofdzakelijk gebruik maakt van de bijproducten van het bos, zoals takken en uitdunningshout. Het grootste gedeelte gaat naar houtzagerijen en houtverwerkende nijverheden. Daarbij denkt meer dan 8 op 10 kinderen dat door minder papier te gebruiken en meer digitaal te doen, ze bomen en bossen kunnen redden. Een misvatting, want het gemiddelde bosoppervlak in Europa groeit met ca 500.00 hectare per jaar. Met behulp van dit educatieve lessenpakket proberen de partners de kinderen bewust te maken van het circulaire traject dat de papierproductie doorloopt, waarin het recycleren van oud papier een heel belangrijke schakel is.

“Het verbeteren van de kennis over het bos en het gebruik van hout voor papier door informatie, educatie en sensibilisering hoort tot de kernactiviteit van het Paper Chain Forum. Uit de studie blijkt dat het nodig is om dit vanaf jongs af aan te doen zodat kinderen op jonge leeftijd een betere band krijgen met het bos en er duurzaam mee omgaan,” zegt Marc Van den Eynde van het Paper Chain Forum.

In het spoor van het bos

Dit educatieve project dat Good Planet uitrolt in de Brusselse scholen leert kinderen door middel van zintuigelijke oefeningen het volledige traject van bos, bosbeheer en boswinning tot papierproductie en recyclage kennen. Zo gaan de kinderen tijdens de les zelf aan de slag om papier te maken, en leren ze tijdens een bos-eco-trip waarom het bos zo’n belangrijke schakel is in ons eco-systeem. Op deze manier hopen Good Planet en het Paper Chain Forum de band tussen de kinderen en het bos en de producten van het bos te versterken. De bevraagde kinderen zijn alvast overtuigd. Zij houden nog steeds van papier. Zo leest 7 op 10 kinderen nog altijd het liefst een gedrukt magazine of boek. Ook tekenen en knutselen doet 8 op 10 kinderen het liefst met papier.

“We hebben gemerkt dat interactieve lessen stimulerend werken voor kinderen. Daarom brengen we het bos naar het klaslokaal en laten we tijdens ons project kinderen zelf aan de slag gaan met creatieve en zintuigelijke oefeningen. Nadien trekken we naar het bos. Op deze manier nemen de kinderen meer informatie op, en blijven ze geboeid. Daarnaast is er ook aan de leerkrachten gedacht. Voor hen ontwikkelden we een laagdrempelige website – www.papierinfo.be – waar zij zelf lesmateriaal kunnen downloaden. Hiermee brengen we het bos en de Brusselse schoolkinderen dichter bij elkaar te brengen.” besluit Peter Hulpiau, projectverantwoordelijke GoodPlanet Belgium.

*Enquête werd uitgevoerd in november 2017 bij een steekproef van Brusselse schoolkinderen 

Sarah van den Eertwegh UPR Corporate